Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej.