Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków Loży oraz upowszechnianie etyki zawodowej i biznesowej w stosunkach między członkami Loży,