Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.