Podejmij współpracę ze Śląską Lożą Biznesu

Współpraca ze Śląską Lożą Biznesu odbywa się przede wszystkim na zasadach członkostwa.

Do grona członków Śląskiej Loży Biznesu należą doświadczeni menedżerowie i przedsiębiorcy pochodzący ze Śląska.

Członkostwo to nie jedyna możliwa forma współpracy ze Śląską Lożą Biznesu. Możliwa jest również współpraca merytoryczna, technologiczna, naukowa, strategiczna czy branżowa.