Podejmij współpracę ze Śląską Lożą Biznesu


Współpraca ze Śląską Lożą Biznesu odbywa się przede wszystkim na zasadach członkostwa.

Do grona członków Śląskiej Loży Biznesu należą doświadczeni menedżerowie i przedsiębiorcy pochodzący ze Śląska.

Członkostwo to nie jedyna możliwa forma współpracy ze Śląską Lożą Biznesu. Możliwa jest również współpraca merytoryczna, technologiczna, naukowa, strategiczna czy branżowa.


Zobacz, kto należy do grona członków Śląskiej Loży Biznesu.


Zobacz, kto należy do zespołu Śląskiej Loży Biznesu.